Personvernerklæring for Mister Spex GmbH1. Ansvarlig avdeling

Ansvarlig avdeling for behandling av personopplysninger er:

Mister Spex GmbH
Greifswalder Straße 156
10409 Berlin, Tyskland

E-post: support@misterspex.no
Telefon: 21628831

Vår personvernansvarlige kan kontaktes på:

Mister Spex GmbH
– personvernansvarlig for Mister Spex GmbH –
Greifswalder Straße 156
10409 Berlin, Tyskland
E-post: support@misterspex.no

 

2. Formål med databehandlingen, rettslige grunnlag og berettigede interesser samt kategorier av mottakere
a) Fremhenting av våre nettsider/applikasjon

Ved fremhenting av våre nettsider sendes informasjon automatisk til hostingleverandøren for nettsidene gjennom den brukte nettleseren og lagres midlertidig i en såkalt loggfil. Følgende informasjon blir da også uten din involvering registrer og lagret frem til automatisk sletting:

  • IP-adressen for forespørrende Internett-kompatibelt apparat,
  • dato og klokkeslett for tilgangen,
  • navn og URL for hentet fil,
  • nettside/applikasjon, der tilgangen skjedde fra (Referer-URL),
  • brukt nettleser og ev. operativsystemet for den internettkompatible datamaskinen, samt navn på tilgangsleverandøren din.

Rettslig grunnlag for behandlingen av IP-adressen er art. 6, avs. 1 lit. f)  GDPR. Den berettigede interessen følger fra følgende opplistede formål til datainnhenting:

  • Garanti om en problemfri opprettelse av forbindelse,
  • garanti om en komfortabel bruk av våre nettsider,
  • vurdering av systemsikkerhet og -stabilitet, samt
  • ytterligere administrative formål.

Dataene blir lagret av hostingleverandøren så lenge dataene brukes til sikring av de definerte ovenfor nevnte interessene, og blir deretter automatisk slettet.

b) Annen datainnhenting på våre sider

Nedenfor finner du detaljer vedrørende datainnhenting på våre sider. Da blir alle data sikkert formidlet via SSL-kryptering.

i. Informasjon for søkende

For å kunne søke online hos oss, stiller vi noen spørsmål om data som er nødvendige for behandling av søknaden. Det er kun angivelse av tiltale, for- og etternavn, e-postadresse og CV som er obligatorisk. Rettslig grunnlag for behandlingen av data som er gitt av deg er art. 6, avs. 1 lit. b) GDPR. For vår e-rekruttering har vi en ekstern leverandør. Vi bruker dataene kun til behandling av søknaden og hensyn til din person i tilsvarende søknadsprosess.

Hvis søknadsprosessen skulle forløpe positivt, og vi ansetter deg, retter varigheten på lagring av dine data seg etter de lovbestemte oppbevaringspliktene.

I tilfelle et avslag blir dataene etter avsluttet søknadsprosess sperret umiddelbart, og de slettes etter 6 måneder. Dette gjelder ikke tilfelle du har bestemt deg for å benytte tilbudet fra vår side om å tas opp i vårt Talentpool. I så fall vil vi lagre dataene dine i en varighet på 12 måneder i vårt Talentpool og kunne bruke disse til formål å ta kontakt med deg hvis det skulle oppstå en passende ledig stilling for deg. Hvis du ikke har gitt oss et nytt samtykke til lagring av dataene, sletter vi dataene etter 12 måneder. Rettslig grunnlag til lagring utover konkret søknadsprosess krever ditt samtykke iht. art. 6 I a) GDPR, som du når som helst kan trekke tilbake.

Vi tilbyr deg dessuten muligheten til å registrere deg for vår jobbanbefalings-e-post og administrere disse innstillingene i et passordbeskyttet område. For å kunne sikre at det ikke har oppstått noen feil ved inntastingen av din e-postadresse, bruker vi den såkalte Double-Opt-In-prosessen: Etter at du har lagt inn din e-postadresse i registreringsfeltet, sender vi deg en bekreftelseslink. Først når du klikker på denne bekreftelseslinken, blir e-postadressen din tatt opp i vår distributør. Behandlingen av dine elektroniske kontaktopplysninger til dette formålet skjer dermed kun på grunnlag av ditt samtykke (art. 6, avsn. 1 lit. a) GDPR), disse lagres inntil tilbaketrekking av samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst med virkning for fremtiden, uten å angi grunner til dette. Det er tilstrekkelig med en kort merknad på e-post til jobs@misterspex.de. Behandlingen av dine data for opprettelse av passordbeskyttet område skjer på grunnlag av art. 6, avsn. 1 lit. b) GDPR og med formålet å stille ditt personlige område til disposisjon. I denne forbindelse behandles din e-postadresse og de opplysningene som er frivillig gitt av deg etter registrering, frem til tilbaketrekking fra din side.

ii. Partneroptikerforespørsel

Vi tilbyr muligheten for optikere å ta kontakt med oss med hensyn til et mulig samarbeid innenfor rammen av vårt partneroptikerprogram ved bruk av tilsvarende online skjemaer. Vi bruker de opplysningene du har angitt kun til å evaluere potensielle muligheter til et samarbeid. Rettslig grunnlag for behandlingen av data som er gitt av deg er art. 6, avs. 1 lit. b)  GDPR. Hvis det ikke skulle komme til noe samarbeid, sletter vi dine data umiddelbart etter avslag.

iii. Presserabatt

For journalister er det mulighet til å be om en rabatt for produktene til Mister Spex. Fyll ganske enkelt ut onlineskjemaet og legg ved pressebeviset ditt. Vi bruker opplysningene utelukkende til å gi ønsket presserabatt. Rettslig grunnlag for behandlingen av data som er gitt av deg er art. 6, avsn. 1 lit. f)  GDPR. Vår berettigede interesse består i å kunne bedømme om det faktisk dreier seg om en rabattberettiget journalist ved den forespørrende personen. Du kan for fremtiden protestere mot databehandling ved å sende en melding til pr@misterspex.de. Vi gjør oppmerksom på at vi i så fall ikke kan gi noen presserabatt. Vi sletter dine data etter utløpet av ett år, hhv. umiddelbart etter protest mot databehandling.

iv. Integrasjon av YouTube-videoer

På disse nettsidene bruker vi YouTube for å integrere videoer fra leverandører. Integreringen av videoer skjer da ved bruk av utvidet datavernsmodus. For dette gjelder følgende: Hvis du vil hente frem en side, der en slik video er integrert, blir det opprettet en forbindelse til serverne til YouTube. I henhold til angivelser fra YouTube blir det da kun formidlet informasjon (f.eks. om hvilken internettside du befinner deg på i øyeblikket) til YouTube, der du ser på videoen. En tilordning til din YouTube-konto skjer de hvis du på dette tidspunktet er innlogget på YouTube. Hvis du vil forhindre dette, logg deg ut tilsvarende før du besøker våre nettsider. Mer informasjon om datavern fra YouTube fås fra Google på følgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3. Online opptreden og nettsideoptimering
a) Generelle merknader om informasjonskapsler

Vi bruker på grunnlag av art. 6 avsn. 1, lit. f) GDPR såkalte informasjonskapsler på nettsidene våre for å registrere bruken av våre nettsider statistisk og til formål med å optimere våre tilbud for deg. Vår interesse i å optimere nettsidene våre gjelder som berettiget med hensyn til forhåndsnevnt forskrift.

Informasjonskapsler er små filer som nettleseren oppretter automatisk og som lagres på din slutt enhet når du besøker sidene våre. Informasjonskapsler forårsaker ingen skader på slutt enheten, inneholder ingen virus, trojanere eller annen skadelig programvare. I informasjonskapselen legges informasjon som har sammenheng med den spesifikke slutt enheten. Dette betyr likevel ikke at vi også umiddelbart får kjennskap til din identitet. Bruken av informasjonskapsler tjener til å utforme bruken av vårt tilbud mer behagelig for deg. Disse informasjonskapslene blir slettet automatisk etter en definert tid. De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk. Du kan likevel konfigurere nettleseren din til at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen eller at det alltid vises en merknad før en ny informasjonskapsel legges til. En fullstendig deaktivering av informasjonskapsler kan likevel føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettsidene våre. Lagringsvarigheten på informasjonskapslene er avhengig av ditt formål og er ikke lik for alle.

b) Sporings- og nettsideanalyseverktøy

For formålet med behovsrettet utforming og løpende optimering av våre nettsider, bruker vi på grunnlag av art. 6, avsn. 1 lit. f) GDPR følgende verktøy. Dette utgjør samtidig vår berettigede interesse som er angitt her.

i. Google Analytics

Disse nettsidene bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies” (informasjonskapsler), tekstfiler som lagres på din datamaskin og gjør det mulig med en analyse av din bruk av nettsidene. Informasjonen som avdekkes gjennom informasjonskapsler om din bruk av disse nettsidene, blir som regel overført til en server som tilhører Google i USA, og lagres der. I tilfelle en aktivering av IP-anonymisering på disse nettsidene, blir din IP-adresse forkortet først av Google innenfor medlemsstatene i EU eller i avtalestatene innen EØS. Det er kun i unntakstilfeller at den fullstendige IP-adressen overføres til en server som tilhører Google i USA og forkortes der. På oppdrag fra operatøren av disse nettsidene vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsidene, for å sammenstille rapporter over nettsideaktivitetene og for å kunne tilby ytterligere tjenester som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken til nettsideoperatøren. IP-adressen som formidles fra din nettleser innenfor rammen av Google Analytics blir ikke sammen ført med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler gjennom en tilsvarende innstilling av nettleserens programvare, men vil gjør oppmerksom på at du i så fall ikke kan gjøre full nytte av alle funksjoner på disse nettsidene.

Datainnhenting og -lagring kan til enhver tid nektes, med virkning for fremtiden, ved at du laster ned og installerer tilgjengelige nettleser plugg inn som er tilgjengelig på følgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. På grunn av diskusjonen om bruken av analyseverktøy med fullstendig IP-adresser ønsker vi å henvise til at Google Analytics med disse nettsidene bruker forlengelsen “_anonymizelp()”, slik at IP-adresser kun forkortet behandles videre for å utelukke en direkte personrelasjon.

 

4. Mottakere utenfor EU

Følgende mottakere av dine data har sitt hovedkontor utenfor EU: Google Inc. (leverandør av tracking teknologi), Pagely, Inc. (hostingleverandør). Dataoverføring skjer etter prinsippene i den såkalte Privacy Shield.

 

5. Brukernes rettigheter
a) Tilbaketrekking av samtykker

I den grad du har gitt oss samtykke innenfor bruken av nettsidene til å innhente, lagre og bruke personrelaterte data, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Tilbaketrekkingen berører ikke rettmessigheten til allerede gjennomførte databehandlinger. Tilbaketrekkingen kan skje på e-post eller skriftlig til den kontakten som er nevnt under siffer 1. Virkningene av tilbaketrekkingen begrenser seg til lagring og bruk av personrelaterte data, som ikke allerede på grunn av lovbestemte tillatelsespunkter også kan lagres og brukes uten ditt samtykke7.

b) Informasjon, korrigering, sletting, begrensning, dataoverførbarhet

Ved skriftlige henvendelser eller forespørsler som kommuniseres i tekstform, gir vi deg etter art. 15 i GDPR til enhver tid informasjon om hvilke personrelaterte data som er lagret om deg hos oss. Du har utover dette til enhver tid muligheten til å korrigere dine personrelaterte data hos oss iht. art. 16 i GDPR. Hvis forutsetningene i art. 17 i GDPR foreligger, har du rett til sletting. Under forutsetningene i art. 18 i GDPR kan du begrense behandlingen av dataene som er lagret hos oss iht. art. 18 i GDPR. Dessuten har du rett til dataoverførbarhet under forutsetningene i art. 20 i GDPR. Hvis databehandlingen er basert på art. 6 avsn. 1 lit. e) eller f) i GDPR, har du rett til å avvise behandling etter art. 21 i GDPR. For å gjøre dette henvend deg til organet som er nevnt i siffer 1. Du har etter art. 22 i GDPR også rett til en avgjørelse som ikke utelukkende er basert på automatisk behandling – inkludert profiling, som overfor deg gir rettslig virkning eller skader deg betydelig på lignende måte. Utover dette finnes muligheten til å klage til de ansvarlige tilsynsmyndighetene.

 

6. Din plikt til å angi data

Du har prinsipielt ingen avtalemessig eller lovmessig plikt til å gi oss personlig relaterte data. Men hvis du ikke stiller til disposisjon de personrelaterte dataene som vi forespør og som er merket som obligatoriske felt, er vi ikke i stand til å stille den forespurte tjenesten til disposisjon for deg.

 

7. Forekomst av en automatisk beslutning

Vi bruker ingen utelukkende automatisert behandling – inkludert profiling – til avgjørelser, som overfor deg gir rettslig virkning eller skader deg betydelig på lignende måte.

Oppdatert: Mai 2018

Mister Spex on Facebook
Mister Spex on Instagram
Mister Spex on Twitter
Mister Spex on Pinterest