Dataskyddsdeklaration från Nordic Eyewear AB1. Ansvarig instans

Den ansvariga instansen för behandling av personuppgifter är:

Nordic Eyewear AB
Sankt Eriksgatan 46
112 34 Stockholm, Sverige

E-post: support@misterspex.se
Telefon: 08-55 00 25 60

Vår dataskyddsansvarige kan nås på:

Nordic Eyewear AB
– Dataskyddsombudet på Nordic Eyewear AB –
Sankt Eriksgatan 46
112 34 Stockholm, Sverige
E-post: dataskyddsombud@misterspex.se

 

2. Syften med databehandling, rättsliga grunder och berättigade intressen så som kategorier av mottagare
a) Hämta vår webbplats/applikation

När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren som används på din enhet automatisk information till webbhotelleverantören och lagrar den tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information registreras utan din intervention och lagras tills den automatiskt raderas:

  • IP-adressen för den anropande internetaktiverade enheten,
  • datum och tid för åtkomst,
  • namnet och webbadressen för den åtkomna filen,
  • webbplatsen/applikationen från vilken åtkomsten skedde (referens-URL),
  • webbläsaren du använder och, om tillämpligt, operativsystemet för din internetaktiverade dator och namnet på din åtkomstleverantör.

Den rättsliga grunden för att behandla IP-adressen är artikel 6 para. 1 punkt f) i GDPR. Det berättigade intresset följer av syftena med datainsamling som listas nedan:

  • Säkerställa en smidig anslutning,
  • att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
  • utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet så som
  • andra administrativa ändamål.

Informationen lagras av värdleverantören så länge informationen används för att säkerställa de legitima intressen som definierats ovan och raderas sedan automatiskt.

b) Annan datainsamling på vår webbplats

Nedan hittar du information om datainsamling på vår webbplats. All data överförs säkert med SSL-kryptering.

i. Information för jobbansökare

För att kunna ansöka till oss online ber vi om vissa uppgifter som är nödvändiga för att behandla ansökan. För detta behövs endast information om tilltal, för- och efternamn, e-postadress och CV. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförts av dig är artikel 6 para. 1 punkt b) GDPR i samband med § 26 para. 1 BDSG. Vi använder en extern tjänsteleverantör för vår e-rekrytering. Vi använder bara uppgifterna för att behandla din ansökan och för utvärdering av dig i motsvarande ansökningsprocess.

Om ansökningsprocessen är positiv och vi anställer dig beror lagring av dina uppgifter på lagstadgade lagringsbehov.

Vid avslag blockeras uppgifterna omedelbart efter ansökningsprocessen och raderas efter 6 månader. Detta gäller inte om du väljer att bli inkluderad i vår talangpool som vi erbjuder. I det här fallet kommer vi att lagra dina data i talangpoolen under en period på 12 månader och använda dem i syfte att kontakta dig om ett ledigt jobb eventuellt matchar din profil. Om du inte ger oss förnyat samtycke till lagring av uppgifterna kommer vi att ta bort dina uppgifter efter 12 månader. Den rättsliga grunden för lagring utöver den specifika ansökningsprocessen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 I a) GDPR, som du kan återkalla när som helst.

Vi erbjuder dig också möjlighet att registrera dig för våra e-postmeddelanden om jobbrekommendationer och hantera dessa inställningar i ett lösenordsskyddat område. För att kunna vara säker på att inga fel gjordes när vi skrev in e-postadressen använder vi den så kallade double opt-in-proceduren: Efter att du har angett din e-postadress i registreringsfältet skickar vi en bekräftelselänk. Först när du klickar på den här bekräftelselänken läggs din e-postadress till vår e-postlista. Hanteringen av dina elektroniska kontaktuppgifter för detta ändamål sker endast på grundval av ditt samtycke (artikel 6, para. 1 punkt a) GDPR), dessa lagras tills samtycket återkallas. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke på detta sätt med framtida verkan utan att ange skäl. Ett kort meddelande för detta via e-post till jobs@misterspex.de är tillräckligt. Behandlingen av dina uppgifter för att ställa in det lösenordsskyddade området är baserat på artikel 6 para. 1 punkt b) GDPR och i syfte för att tillhandahålla ditt personliga område. Din e-postadress och de uppgifter du lämnade frivilligt efter registrering kommer att behandlas tills du återkallar ditt samtycke.

ii. FFörfrågan som partneroptiker

Vi erbjuder optiker möjlighet att kontakta oss angående ett eventuellt samarbete inom vårt partneroptikerprogram genom att använda motsvarande onlineformulär. Vi använder bara de uppgifter du tillhandahåller för att utvärdera möjliga samarbetsmöjligheter. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som överförts av dig är artikel 6 para. 1 punkt b) GDPR. Om det inte leder till något samarbete kommer vi att radera uppgifterna omedelbart efter återbudet.

iii. Integration av YouTube-videor

På denna webbplats använder vi leverantören YouTube för att integrera videor. Videor är inbäddade i det utvidgade dataskyddsläget. Följande gäller: Om du öppnar upp en sida där en sådan video är inbäddad upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Enligt YouTube skickas information (till exempel vilken webbplats du för närvarande befinner dig på) endast till YouTube när du tittar på videon. Ditt YouTube-konto tilldelas om du är inloggad på YouTube just då. Om du vill förhindra detta, logga ut från Youtube innan du besöker vår hemsida. Ytterligare information om dataskydd från YouTube tillhandahålls av Google under följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

iv. Kontaktformulär för investerarrelationer

Vi erbjuder möjligheten att kontakta oss via ett onlineformulär för förfrågningar om investerarrelationer. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller uteslutande för att svara på dina specifika frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som tillhandahålls av dig är artikel 6 para. 1 punkt b) i GDPR. Din e-postadress och de uppgifter du lämnade frivilligt efter registrering kommer att behandlas tills du återkallar ditt samtycke.

3. Onlinenärvaro och webbplatsoptimering
a) Allmän information om cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats med utgångspunkt i artikel 6 para. 1 punkt f) GDPR för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande åt dig. Vårt intresse för att optimera vår webbplats är att betraktas i enlighet med den mening som nämns i förordningen.

Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats. Cookies orsakar inga skador på din enhet och innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Information lagras i cookien, vilket resulterar i anslutning till den specifika enheten som används. Men det betyder inte att vi omedelbart känner till din identitet. Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av det vi erbjuder trevligare för dig. Dessa cookies raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator eller att ett meddelande alltid visas innan en ny cookie skapas. Men fullständig inaktivering av cookies kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Varaktigheten av lagringen av cookies beror på deras syfte och är inte densamma för alla.

a) Spårnings- och webbplatsanalysverktyg

För syftet med den behovsbaserade designen och kontinuerliga optimering av våra sidor använder vi på grundval av artikel 6 para. 1 punkt f) GDPR följande verktyg. Detta representerar också vårt legitima intresse som eftersträvas här.

i. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förbir din IP-adress förkortad hos Google och kommer att förvaras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google. Du kan neka användning av cookies genom att välja dessa inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats.

Datainsamlingen och -lagringen kan återkallas när som helst med framtida effekt genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser, vill vi påpeka att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()” och därför bara IP-adresser bearbetas förkortade för att utesluta en direkt personlig referens.

4. Mottagare utanför EU

Följande mottagare av dina uppgifter är baserade utanför Europeiska unionen: Google Inc. (Leverantör av spårningsteknik), Pagely, Inc. (Webbhotelleverantör). Dataöverföringen sker enligt principerna i det så kallade Privacy Shield.

 

5. Användarrättigheter
a) Återkallande av samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till insamling, lagring och användning av personuppgifter när du använder webbplatsen, kan du återkalla detta samtycke när som helst. Återkallandet påverkar inte lagligheten av databehandling som redan har ägt rum. Återkallelsen kan skickas via e-post eller skriftligen till de kontakter som anges under nummer 1. Effekterna av återkallelsen är begränsade till lagring och användning av personuppgifter, som inte redan sparats och används utan ditt samtycke på grund av lagligt tillstånd.

b) Information, rättelse, radering, begränsning, dataöverförbarhet

Vid skriftlig förfrågan eller förfrågan i textform ger vi dig enl. artikel 15 GDPR när som helst information om vilka av dina personuppgifter vi har lagrat. Du har också möjlighet att när som helst korrigera dina personuppgifter hos oss enl. artikel 16 GDPR. Om kraven i artikel 17 GDPR är uppfyllda har du rätt att få dem raderade. Under villkoren i artikel 18 GDPR kan du begränsa dina personuppgifter som vi har lagrat enl. artikel 18 GDPR. Dessutom har du rätten till dataöverfarbarhet under villkoren i artikel 20 GDPR. Är din databehandling baserad på artikel 6 para. 1 punkt e) eller f) GDPR, du har rätt att invända mot behandling i enlighet med artikel 21 GDPR. För att göra detta, kontakta kontoret som nämns i nummer 1. Du har också rätt enligt artikel 22 GDPR att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättslig effekt på dig eller påverkar dig på ett liknande sätt. Du kan också klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dig.

 

6. Din skyldighet att lämna uppgifter

I princip har du ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att förse oss med personuppgifter. Men om du inte tillhandahåller de personuppgifter som vi begär och som identifieras som obligatoriska fält, kan vi inte ge dig den begärda tjänsten.

 

7. Förekomst av automatiserade beslutsfattande

Vi använder inga beslut baserade enbart på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.

Status: juni 2018

 

Mister Spex on Linkedin
Mister Spex on Xing
Mister Spex on Pinterest
Mister Spex on TikTok
Mister Spex on Instagram