Werte

We win as a team

Man kan bara vinna tillsammans. Var och en av oss har individuella färdigheter och talanger och vi bidrar med just vår specifika roll. Men vi kompletterar varandra på bästa sätt först när vi är i ett team – i ett resultatorienterat, öppet och kreativt samarbete. Vi är stolta över att ha kunnat upprätthålla en viss anda från vår tid som ett start-up-företag, trots den storlek som Mister Spex har idag. Vi har redan introducerat ett fadderprogram på många avdelningar där nykomlingar blir tilldelade en kollega som finns där för dem under de första veckorna. Vi har roligt tillsammans på gemensamma evenemang – även utanför det dagliga arbetet. Kort sagt, vi finns där för varandra!

We take ownership

Det är viktigt för oss att ta ansvar – för oss själva, för teamet och för verksamheten. Problem måste lösas, vi tar öppet upp utmaningar eftersom alla kan och bör bidra till att kontinuerligt utveckla företaget i rätt riktning. Detta kräver inte närvaro "från 9 till 5" utan snarare tillräcklig flexibilitet. Flextid och hemmakontor är inget främmande för oss. Vi vet att alla har olika behov och vi letar tillsammans med dig efter rätt lösningar.

We stay Hungry

Stagnation betyder regression. Viljan att vidareutvecklas skapar dynamik och är grunden för kreativitet och innovation. Vi har modet att ifrågasätta saker. Vi vågar förvandla idéer till verklighet. Denna kreativa hunger efter (vidare)utveckling och nya impulser får oss att växa. Vårt interna akademiprogram kan hjälpa dig med detta och säkerställa nödvändig vidareutbildning.

We are open and give & take feedback to learn

För oss är kommunikation nyckeln till individuell utveckling och en väsentlig styrka i ett team. Hinder kan lättare upptäckas tidigt och övervinnas genom ett personligt utbyte. Det är grundläggande för oss att dela relevant information med varandra på ett transparent sätt. Vi är alltid redo att ge och ta emot öppen, konstruktiv feedback – i en miljö där man också känner sig bekväm med att uttrycka sin åsikt öppet.

We respect each other

Vi bemöter alltid varandra på ett öppet, positivt och uppskattande sätt. Vi är övertygade om att olika åsikter, idéer och strategier utgör ett teams potential. För oss betyder konstruktivt utbyte alltid att man behandlar varandra med respekt. Vi vill att alla våra medarbetare ska må bra och tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag!

01
We win as a team
02
We take ownership
03
We stay Hungry
04
We are open and give & take feedback to learn
05
We respect each other
Mister Spex on Linkedin
Mister Spex on Xing
Mister Spex on Pinterest
Mister Spex on TikTok
Mister Spex on Instagram