Integritetspolicy Mister Spex GmbH1. Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av personrelaterade uppgifter är:

Mister Spex GmbH
Greifswalder Straße 156
10409 Berlin, Tyskland

E-post: support@misterspex.se
Telefon: 08-55 00 25 60

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på:

Mister Spex GmbH
– Dataskyddsombudet på Mister Spex GmbH –
Greifswalder Straße 156
10409 Berlin, Tyskland
E-post: support@misterspex.se

 

2. Syftet med databehandling, rättsliga grunder samt kategorier av mottagare
a) Gällande vår webbplats

När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren du använder automatisk information till webbsidans webbhotell och informationen lagras fysisk i en så kallad temporär loggfil. Dessutom sparas följande information och lagras tills att den raderas:

  • IP-adressen för den enhet som har sänt förfrågan,
  • Datum och tid för internetåtkomsten,
  • Namnet och webbadressen på den anropade filen,
  • Hemsidan / appen som åtkomsten gjordes ifrån (refererings-URL),
  • Den webbläsare du använder och i förekommande fall även operativsystemet på din dator samt namnet på din Internet-operatör.

Rättslig grund för sparande av IP-adressen är artikel 6 paragraf 1 lit. f) i GDPR. Det berättigade intresset härleds från syftet med datainsamling enligt följande ändamål:

  • Säkerställa en smidig internetåtkomst,
  • Säkerställa att det är lätt att använda vår webbplats,
  • Utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet
  • Andra administrativa ändamål.

All data lagras av webbhotellet så länge som din data tjänar till att säkra våra legitima intressen, som definieras ovan och raderas sedan automatiskt.

b) Övrig datainsamling på vår webbplats

Nedan hittar du mer information om datainsamling på vår webbplats. All data överförs säkert via SSL-kryptering.

i. Information för jobbansökare

För att kunna göra en jobbansökan på nätet, efterfrågar vi automatisk några av de personuppgifter som krävs för att behandla din ansökan. Här är endast din titel, för- och efternamn, e-postadress och CV är obligatoriska fält. Den rättsliga grunden för att spara dina uppgifter är artikel 6.1. b) i GDPR. Vid e-rekrytering använder vi en extern tjänsteleverantör. Vi använder endast den data som är relevant vid behandlingen av din ansökan, och tar hänsyn till din individuella integritet i samband med din ansökan.

Om ansökningsprocessen skulle visa sig vara positiv och en anställning sker, beror anställningstiden på hur länge vi lagrar dina data efter de lagstadgade kraven för lagring.

Vid ett eventuellt nej blockeras dina uppgifter omedelbart efter att vi har avslutat din ansökan och uppgifterna kommer därefter raderas efter 6 månader. Detta gäller inte om du tackar ja till vårt erbjudande om att ingå i vår talangspool. I det fallet lagrar vi din data i talangspoolen för en period av 12 månader. Skulle vi hitta ett eventuellt ledigt jobb, som passar till din profil, använder vi den data för att kontakta dig. Ger du oss inte ett förnyat samtycke till lagring av data, raderar vi din data efter 12 månader. Rättslig grund för lagring av data bortom själva ansökningsförfarandet är ditt själva samtycke enligt Art 6 I a) i GDPR, som du kan återkalla när som helst.

Vi ger dig också möjlighet att anmäla dig till vår e-post-lista med jobbrekommendationer. Där kan du förvalta dina inställningar i ett fönster, som skyddas med ett lösenord. För att vara säker på att inga fel har inträffat vid inmatningen av e-postadressen, använder vi så kallad dubbel inloggningsförfarande: När du har angett din e-postadress i registreringsfältet, skickar vi dig en bekräftelselänk per e-post. Först när du har klickat på denna bekräftelselänken, kommer din e-postadress att finnas med i vår e-post-lista. Behandlingen av dina elektroniska kontaktuppgifter för detta ändamål baseras endast på ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) och lagras tills samtycket återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med verkan för all framtid, utan att ange någon motivation. För detta behövs bara ett kort meddelande via e-post till jobs@misterspex.de. Sparandet av data, för att kunna konfigurera det lösenordskyddade fönstret baseras på artikel 6 paragraf 1 lit. b) i GDPR med ändamål att upprätta ett personligt konto. Din e-postadress samt dina personuppgifter, som du har lämnat frivilligt i samband med registreringen, kommer att sparas tills du återkallar dem.

ii. Förfrågan ang. partneroptikerprogram

Vi erbjuder alla optiker en möjlighet att kontakta oss vad gäller ett eventuellt samarbete inom ramen för vårt partneroptikerprogram vid hjälp av motsvarande online-formulär. Vi använder enbart dina uppgifter till att utvärdera potentiella samarbetsmöjligheter. Den rättsliga grunden för att spara dina personuppgifter är artikel 6.1. b) i GDPR. Skulle det inte bli något av samarbetet, raderar vi all data omedelbart.

iii. Rabatt för pressen

Vi ger journalister möjligheten att be om en rabatt på Mister Spex produkter. Fyll i online formuläret och bifoga en kopia på ditt presskort. Vi använder uppgifterna uteslutande för att kunna bevilja önskad rabatt. Den rättsliga grunden för att spara dina uppgifter är artikel 6.1. f) i GDPR. Vi har nämligen ett berättigat intresse av att kunna bedöma huruvida beställaren faktiskt är en journalist med rätt till rabatt eller ej. För framtiden kan du göra invändningar mot hur vi behandlar din data genom att skicka en e-post till pr@misterspex.de. Vid eventuell invändning lämnar vi ej ut någon pressrabatt. Vi raderar alla dina uppgifter efter 12 månader eller omedelbart efter invändningar mot sparandet av data.

iv. Inbäddning av videor på Youtube

På den här webbplatsen använder vi oss av YouTube-plattformen för att bädda in videoklipp. Inbäddning av videor sker med utvidgat dataskydd av din individuella integritet. Här gäller följande: Om du besöker en sida som har en sådan video inbäddad, får du automatisk en länk till en av YouTubes servrar. Enligt uppgifter från YouTube kommer information (t.ex. vilken hemsida du befinner dig på) endast att skickas till YouTube, om du tittar på videon. En tilldelning till ditt individuella YouTube-konto sker bara om du är inloggad på YouTube just vid tillfället. Om du vill förhindra detta, kan du logga ut från Google eller Youtube innan du besöker vår hemsida. Ytterligare information om YouTubes dataskyddspolicy tillhandahålls av Google på följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

3. Utseende online samt webbplatsoptimering
a) Allmänna riktlinjer gällande Cookies

På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. f) i GDPR. Detta för att föra statistik över användningen av vår webbplats och för att kunna utvärdera hur vi kan optimera vårt erbjudande för dig. Vårt berättigade intresse av att optimera vår hemsida anses vara legitimt enligt vad som avses i ovannämnda lagbestämmelse.

Cookies är små loggfiler som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet, när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte datorn, de innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookies lagras information i anslutning till den specifika datorn som används. Detta betyder emellertid inte att vi automatiskt är medvetna om din identitet. Användning av cookies tjänar till att göra vårt erbjudande bättre för dig. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid beroende på deras syfte och är inte samma för alla. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller att du alltid får ett meddelande innan en ny cookie skapas. Om du inaktiverar användning av cookies helt kan det dock betyda att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

a) Tracking- och andra webbplatsanalysverktyg

För det specifika ändamål med en behovsbaserad presentation samt kontinuerlig optimering av våra webbsidor, använder vi följande verktyg på grundval av artikel 6 para 1 lit. f) i GDPR. Detta utgör samtidigt ett legitimt intresse av att spara data.

i. Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder loggfiler, s.k. cookies, som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder sig av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom användningen av vår webbplats överförs oftast till en Google-server i USA och lagras därmed på den. I fall du aktiverar IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress först att trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller någon tredje part inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA i ett förkortat format. På uppdrag av oss, operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter till operatören om aktiviteter på webbsidorna samt tillhandahålla andra internettjänster i samband med besöket på webbplatsen.

Din IP-adress, som tillhandahålls av Google som en del av Google Analytics kommer inte att knytas till annan Google-information. Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra en motsvarande inställning på din webbläsare. OBS! Om du gör det, kan du kanske inte använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan när som helst göra invändning emot datainsamling och -lagring med effekt för framtiden genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin, som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Med diskussionen om användning av fullständiga IP-adresser för Google Analytics, vill vi påpeka att den här webbplatsen använder sig av utvidgningen: „_anonymizeIp()“. Därför blir din IP-adress endast sänt till Google i förkortat format för att utesluta att man direkt kan erhålla information om personen.

 

4. Mottagare av data utanför EU

Följande mottagare av dina uppgifter har huvudsäte utanför Europeiska unionen: Google Inc. (leverantör av spårteknik) och Pagely, Inc. (webbhotell). Datatransmissionen sker enligt principerna för så kallade sköld för skydd av privatlivets integritet i EU och USA.

 

5. Användarens rättigheter
a) Återkallande av medgivande

Om du har gett oss ditt samtycke till insamling, lagring och användning av personuppgifter i samband med användningen av webbplatsen, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av den redan sparade databehandlingen. Återkallandet kan sändas via e-post eller skriftligen till de kontakter som anges i punkt 1 ovan. Effekten av en sådan återkallelse är begränsad till lagring och användning av personuppgifter, som kanske inte redan har sparats och som använts utan ditt medgivande pga. gällande tillstånd enligt lagen.

b) Information om, medgivande från, radering, begränsande av möjlighet för överföring av data

Efter skriftlig eller annan form av förfrågan ger vi dig enligt Art. 15 i GDPR när som helst besked om vilka personuppgifter vi har lagrade hos oss. Dessutom har du möjlighet att när som helst be oss om att rätta i dina personuppgifter enligt Artikel 16 i GDPR. Om kraven i artikel 17 i GDPR är uppfyllda har du rätt till att uppgifterna raderas. Enligt villkoren i Art. 18 i GDPR kan du begränsa sparandet av data om dig enligt artikel 18 i GDPR. Dessutom har du rätt till att få data överförd enligt villkoren i artikel 20 i GDPR. Är databehandlingen baserad på artikel 6 paragraf 1 lit. e) eller f) i GDPR har du rätt att invända mot datainsamlandet enligt artikel 21 i GDPR. Kontakta dem som nämns under punkt 1. Enligt artikel 22 i GDPR har du också rätt att inte vara föremål för eventuella beslut som enbart baserar sig på automatisk databearbetning (inklusive profilering) som kan få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på ett negativt sätt. Dessutom är det möjligt att vända sig till den tillsynsmyndighet som är ansvarig i ditt land.

 

6. Ditt ansvar att möta krav på att lämna ut data

I princip har du ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att lämna personuppgifter till oss. Om du emellertid inte lämnar de personuppgifter som vi ber om och har markerat som obligatoriska fält, kan vi inte tillhandahålla den begärda tjänsten.

 

7. Finns det ett automatiserat grundlag för våra beslut

Vi baserar inga beslut uteslutande på automatisk datainsamling (inklusive profilering), som har rättsinverkan för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett negativt sätt.

 

Status: Maj 2018

Mister Spex on Facebook
Mister Spex on Instagram
Mister Spex on Twitter
Mister Spex on Pinterest